• Reklamacje i zwroty

JAK ZAREKLAMOWAĆ WADLIWY TOWAR?

W przypadku stwierdzenia wady towaru w okresie gwarancyjnym należy nas o tym niezwłocznie poinformować.

W tym celu wyślij drogą elektroniczną na adres kontakt@dyskretnie.pl następujące informacje:

- Nr zamówienia
- Datę zakupu
- Nazwę produktu, którego dotyczy zgłoszenie
- Szczegóły dotyczące wady
- Imię i nazwisko
- Adres korespondencyjny
- Adres e-mail
- Nr telefonu kontaktowego

Możesz również skorzystać z modułu zgłoszeń dostępnego tutaj.

Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy Ci informacje w jaki sposób wysłać wadliwy towar.

 

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR (ODSTĄPIĆ OD UMOWY)?

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.  W tym terminie należy drogą elektroniczną na adres kontakt@dyskretnie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Milski Sp. z o.o., ul. Dzieci Warszawy 11/4, 02-495 Warszawa przesłać do nas podpisany formularz dostępny tutaj lub skorzystać z załącznika nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.


Koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa Konsument.

 

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

  • Sklep zamknięty

Szanowni Państwo.
W związku z planowanym przeniesieniem sklepu na inną platformę sklep będzie niedostępny w najbliższych dniach.
Planowana data uruchomienia sklepu: 18.11.2019

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy wkrótce.

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Sklep internetowy Dyskretnie.pl przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Klikając na TAK deklarujesz, że jesteś osobą pełnoletnią.